Ornö Fiber Ekonomisk förening
Webbsidan under ständig förändring (2015-10-29)
home

Korttidsavtal

För den som är ute enstaka helger kan ett korttidsavtal vara intressant. För att köpa Internetanslutning under ett dygn, en vecka eller 30 dagar, gör enligt följande:

 1. Anslut router eller dator till det röda uttaget på mediaomvandlaren
 2. Öppna en webbläsare och gå till adress http://portal.ip-only.se
 3. Registrera dig som användare
 4. Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang
 5. Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit- eller betalkort

Korttidsköp av innehåll är oftast dyrare än att teckna ett lägre avtal med bindningstid. Den stora föredelen är att man betalar enbart för den tid man använder anslutningen.

För den som vill ha ett långt avtal (30 månader) finns nya möjligheter att ansluta sig till gruppavtalet från och med 1:a Januari. Mera information finns på sidan med gruppavtal >>>

Innehåll i nätet.

Det innehåll som finns tillgängligt att välja på i Ornö Fibers nät presentras på Byalagsportalen. Förutom detta så finns ett gruppavtal med Internet, TV och telefon som levererars av Ornö Fiber. Använd länkarna neda för mera information om innehåll.

Länk till byalagsportalen >>>
Länk till tjänster i nätet >>>

Etapp 1:2 påbörjad

Nästa steg i Etapp 1, kallad Etapp 1:2 är påbörjad. Etapp 1:2 sker till största delen som samförläggning med OBS VA projekt. Etappen beräkans fullt i drift till midsommar 2016.

Bakgrund

Vi står inför ett systemskifte inom telefoni, TV och Internet. Behovet av kapacitet ökar. Ny teknik finns.

Dagens koppartrådsbaserade telefonnät är på väg att läggas ned och ersättas av mobila system. Det stadigt ökande utbudet av tjänster, såsom HD‑TV, personliga TV‑tablåer, snabbspolning i TV‑program mm kräver högre kapacitet. Fler och fler villor och flerbostadshus i tätort ansluts med fiber. Nu sker detta även på Ornö.

Det som behövs inför framtiden är ett byte av teknik och ett modern nät med hög kapacitet. Det enda som kommer att fungera är ett fiberbaserat nät. Fibernät är framtidsäkert och okänsligt för störningar (åska), och har i princip obegränsad kapacitet.

Regeringens mål är att 90% av alla boende i Sverige skall ha tillgång till fiber år 2020 och regeringen har tillsatt bidragsmedel för att åstadkomma detta. Bidrag medges inte till kommersiella aktörer. Det är därför som Ornö Fiber Ekonomisk förening är bildad.

TV och film via Internet

Nu börjar det komma leverantörer av TV och film via Internet. Som exempel använder vi ViaPlay och NetFlix som levererar rätt mycket till ett trevligt pris. Det behövs inga boxar, inga kort, inga paraboler, inga antenner. Det enda som behövs är bra bandbredd och en smart TV, surfplatta eller dator. Detta gör att tjänsten blir flyttbar. Det behövs inte ett extra abonnemang, box, kort eller parabol för sommarstugan.

Mera information om ViaPlay >>>
Mera information om NetFlix >>>

Anmäl ditt intresse

Nu är det hög tid för dig som bor på Mefjärd, i Kyrkviken eller i Mörbyfjärdsområdet att bli medlem i Ornö Fiber Ekonomisk förening för att säkerställa att du inte missar tåget. Att bli medlem (delägare i nätet) kostar endast 1.000 kronor i insats och för det så får du en andel i fiberföreningen. Vid anslutning i Etapp 1 krävs en insats till om ytterligare 14.000 kronor som då ger ytterligare 14 andelar i föreningen. Dessa 14.000 kronor betalas när du tecknar anslutningsavtal. Slutligen betalas en anslutningsavgift på 4.800 kronor när fibern kopplas in i ditt hus. Den total kostnaden under Etapp 1 blir alltså 19.800 kronor. Till detta kommer eventuell grävning på den egna tomten.

Fyll i medlemsansökan >>>

Mera information

Mera information om Ornö Fibers projekt>>>
Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden (jordbruksverket)>>>
Kopparnätet läggs ned (Sveriges Radio) >>>
Argument för och emot ett fibernät >>>
Mera information om samförläggning >>>

Faktaruta:
 • Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.
 • I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.
 • Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning.
 • I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.
 • En fiber kan transportera många olika typer av information
 • Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm, mm.
 • En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är lägsta hastigheten och 1 Gbit/s är inte ett problem. 10 Gbit/s går att få men har i dag en hög kostnad.
 • I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.
Mera info:
Varför räcker inte 4G? >>>
Ska jag vänta på 5G? >>>
Kabel-TV saknas! >>>
Vad behövs för HD-TV? >>>
Bortkopplad >>>
Intresseanmälan >>>