namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt] 

Ornö fiber är en ekonomisk förening med målsättning att förse alla boende på Ornö och kringliggande öar med snabbt bredband via fiber. Vår verksamhet är medlemsägd och finansieras av medlemmarnas insatser, nät- och medlemsavgifter samt offentliga bidrag.

Vår ambition är att täcka hela Ornö med omnejd, från Edesön i nordväst till Huvudskär i sydost.

Etapp 1 omfattar 280 anslutningar i Mörbyfjärden och Kyrkviksområdet på Ornö, samt på Mefjärd. Idag är 130 anslutningar uppkopplade och resterande 150 får sin fiber inom kort genom samförläggning med pågående VA-projekt. I samband med Etapp 1 lade vi också grunden till vårt stamnät och etablerade noden – hjärtat i vårt fibernät där alla fibrer strålar samman.

Nu har vi beviljats nya bidrag

Den 7:e Mars 2017 fick vi nya bidrag beviljade vilket gör att vi nu kan bygga ut hela Ornö och alla kringliggande öar! Men för att nätet ska kunna byggas krävs en hög anslutningsgrad på alla de olika öarna och delområdena.

För att det här ska bli verklighet krävs att vi är tillräckligt många. Du är väl med? Hjälp oss att värva dina grannar! Bli medlem nu!

Webbsidan under ständig förändring (2018-01-18)
Copyright © 2013 - 2018 Ornö Fiber Ekonomisk förening