namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt] 

Kort om Ornö Fiber Ekonomisk förening

Ornö Fiber Ekonomisk förening bildades vid årsskiftet 2013/2014 med syfte att främja sina medlemmars intressen genom att bygga och äga ett fibernät i Ornö socken. Med hjälp av bidragsmedel och medlemmarnas insatser ska vi se till att alla på Ornö och kringliggande öar får möjlighet till uppkoppling mot ett stabilt fibernät. Vårt geografiska område sträcker sig från Edesön i nordväst till Huvudskär i sydost och omfattar ca 1500 fastigheter med både fastboende (ca 300) och deltidsboende. Ornö Fiber arbetar för att alla hushåll på Ornö med omgivande skärgård ska ha möjlighet till en snabb och pålitlig nätanslutning.

Medlemmarnas insatser tillsammans med bidrag från Post- och Telestyrelsen, Jordbruksverket och Haninge kommun samt ideella arbetsinsatser (som uppgår till tusentals timmar per år) har möjliggjort förläggning av inte mindre än 15 km landkabel, 6,5 km sjökabel och totalt 290 mil fibertråd för att kunna ansluta 280 hushåll på Ornö och Mefjärd. Idag har 130 hushåll fungerande anslutning och inom kort kommer samförläggning med pågående VA-projekt att ge ytterligare 150 hushåll sin fiber. Ornö Fiber förser också bygdegården och gästhamnen i Kyrkviken med wi-fi.

Utbyggnaden av nätet började etappvis, i takt med tilldelning av bidragsmedel och beroende av de boendes intresse. Nu (Mars 2017) står det klart att vi får bidrag till att bygga ut resten av (hela) Ornö med skärgård – men detta sker endast om det finns intresserade. Ett stort intresse och hög anslutningsgrad är en förutsättning för en snabb utbyggnad i just ditt område. Bli medlem nu och värva dina grannar till Ornö Fiber så att du och dina grannar får en fiberkabel till ditt område inom överskådlig tid.

Medlemskap i Ornö Fiber är detsamma som ett delägande i föreningen. Detta kräver en insats om 1 000 kronor och ger en andel i föreningen. Läs mer om medlemskap, kolla in Ornö Fibers stadgar. Bli medlem nu!

Titta gärna på sidan med information om tillgängliga tjänster i nätet.

Webbsidan under ständig förändring (2018-01-18)
Copyright © 2013 - 2018 Ornö Fiber Ekonomisk förening