namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Ska jag vänta på 5G eller skaffa fiber?

Varför är fiber bättre än mobila system?

Många undrar om det inte ät bättre att vänta på 5G i stället för att bygga ett fibernät. Förklaringen är ganska enkel. De mobila systemen är gjorda för att vara mobila medan en fiber ger snabbare och stabilare förbindelse.

5G

För det första är tidpunkten för när 5G blir allmännt tillgänglig tämligen osäker. Standarden för 5G är ännu inte helt klar därför vågar inge börja producera de enheter som behövs för 5G. Standarden beräknas bli klar under 2020 och efter det kommer utbyggnaden att starta.

Som vanligt när det gäller mobila lösningar så kommer det först i tätorter och betydligt senare hos oss. När fungerade 4G som förväntat? Antagligen tar det 8-10 år efter den starten innan 5G fungerar som förväntat. Telia räknar med en start i stockholm runt 2020. PTS har som arbetsmodell att 5G inte kommer att vara tillgänglig i hela Sverige före 2030.

En snabbare uppkoppling och en högre kapacitet kräver flera master och mindre celler. Dessutom har 5G frekvensområden som har svårt att ta sig igenom väggar. För att kunna dra nytta av 5G's fördelar kanske man måste använda utomhusantenner och/eller förstärkare. Även om den maximala hastigheten för 5G är stor så är det inget som garanterar att alla får bättre kapacitet eller högre hastighet än dagens 4G nät.

Fibernäten har som lägsta hastighet 100 Mbit/s. Utvecklingen har gått så snabbt att det i dag är dyrare att köpa 100 Mbit/s utrustning än 1 Gbit/s utrustning. Det gör att all framtida utbyggnad antagligen sker med enbart 1 Gbit/s utrustning. Varje kund får en egen fiber och vad din granne gör påverkar inte din hastighet nämnvärt.

Det är en stor skillnad i hastighet och kapacitet mellan fiber och mobila nät.

Inkommande trafik

Många företag har i dag egna servrar och ger anställda en möjlighet att koppla sig hemifrån till företagets nät. Den typen av inkommande uppkopplingar är blockerade i de flesta av dagens mobila nät. 5G näten är gjorda för att hantera snabba uppkopplingar för t ex remote processtyrning men det är ännu inte kännt om detta gäller även i den änden där fabriken sitter. Det gör att man som företagare kanske inte har så stor nytta av 5G som system. Ett litet företag på Ornö har inte samma möjligheter som motsvarande företag på fastlandet. Det finns en risk för att detta på sikt ger färre arbetstillfällen på Ornö.

Utbyggnad

Ingen operatör räknar med att ha något fungerande nät innan 2020. För vår del på Ornö sker antagligen en utbyggnad betydligt senare. Kanske måste vi vänta till framåt 2030.

Ojämnt kundunderlag

Ett annat specifikt problem är att kundunderlaget inom Ornö socken varierar kraftigt över året. Under juni, juli, augusti kan det vara uppemot 15 000 personer som vill utnyttja ett mobilt bredband. Under februari månad kanske det är 200. Det gör det svårare för operatörerna att få avkastning på de investeringar som görs. Mobilnätet kommer antagligen inte att dimensioneras för 15 000 kunder.

Mera att läsa

För den som vill läsa mera finns denna artikel från Ny teknik
Länk till artikel i Ny Teknik >>>

Webbsidan under ständig förändring (2019-02-17)
Copyright © 2013 - 2019 Ornö Fiber Ekonomisk förening