namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Varför räcker inte 4G?

Varför är fiber bättre än mobila system?

Många undrar varför man inte kan använda mobilnätet och främst 4G i stället för att bygga ett fibernät. Förklaringen är ganska enkel. De mobila systemen är gjorda för att vara mobila medan en fiber ger högre kapacitet.

3G/4G

3G har en största möjliga hastighet på 14 Mbit/s. Få leverantörer kan leverera denna hastighet. De flesta operatörer har en maximal hastighet på 7,2 Mbit/s. Om flera användare samtidigt använder 3G inom samma område delar dessa på den kapacitet som finns.

4G har en största möjliga hastighet på 80 Mbit/s. För att det skall fungera så behöver man vara ganska nära masten. Om flera användare samtidigt använder 4G inom samma område delar dessa på den kapacitet som finns.

Fibernäten har som lägsta hastighet 100 Mbit/s. Utvecklingen har gått så snabbt att det i dag är dyrare att köpa 100 Mbit/s utrustning än 1 Gbit/s utrustning. Det gör att all framtida utbyggnad antagligen sker med enbart 1 Gbit/s utrustning. Varje kund får en egen fiber och vad din granne gör påverkar inte din hastighet nämnvärt.

Det är en stor skillnad i hastighet och kapacitet mellan fiber och mobila nät.

Inkommande trafik

Många företag har i dag egna servrar och ger anställda en möjlighet att koppla sig hemifrån till företagets nät. Den typen av inkommande uppkopplingar är blockerade i de flesta mobila nät. Vad vi på Ornö Fiber känner till är tre den enda operatör som ger denna möjlighet. Det gör att man som företagare inte har så stor nytta av mobila system. Ett litet företag på Ornö har inte samma möjligheter som motsvarande företag på fastlandet. Det finns en risk för att detta på sikt ger färre arbetstillfällen på Ornö.

Utbyggnad

Telia är den operatör som har det största och mest täckande 4G-nätet. Vid årsskiftet 2011/2012 var Telia's 4G-nät utbyggt i 200 orter i Sverige. Länk till Telia's information >>>

Ojämnt kundunderlag

Ett annat specifikt problem är att kundunderlaget inom Ornö socken varierar kraftigt över året. Under juni, juli, augusti kan det vara uppemot 2500 personer som vill utnyttja ett mobilt bredband. Då är ändå inte det rörliga friluftslivet inräknat. Räknar man in det kan det röra sig om 5000 personer eller fler. Under februari månad är det knappt 200 personer. Det gör det svårare för operatörerna att få avkastning på de investeringar som görs. Mobilnätet kommer antagligen att dimensioneras för drygt 200 kunder.

Hur går det för andra

I Mälardalen är det ett stort antal orter där Telia avvecklat kopparnätet och hänvisat kunderna till mobila lösningar (4G).
Mera information om om detta kan du hitta här (Sveriges Radio) >>>
Problem med ladugården utan bredband (Sveriges Radio) >>>

Webbsidan under ständig förändring (2020-06-05)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening