namn
Waxholmsbåt
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Samförläggning med avlopp

Samförläggning innebär att man gräver ett dike och i det sedan lägger ner flera olika ledningar. Det kan vara elkablar, avlopp, vattenledningar och fiber. Samförläggning gör att grävkostnaderna kan fördelas mellan flera olika aktörer med en lägre kostnad för alla inblandade.

Fiber lämpar sig väl för samförläggning. Fibern är okänslig för störningar och kan ligga nära elkablar. Fiber påverkas inte nänmvärt av värme, kyla eller fukt.

Inom ett område kan det vara så att om det går att samförlägga avlopp och fiber så inträffar något märkligt. Fiberinstallationen som Ornö Fiber utför bekostas till stora delar av EU-bidrag. Det kan då bli så att en fastighetsägare som väljer att både ansluta fastigheten till ett gemensamt avlopp och till fibernätet får en lägre totalkostnad för detta än den som enbart väljer avlopp.

Planerar du eller någon i din närhet att utföra ett större grävarbete vill vi gärna veta det. Vi vill undersöka möjligheter till samförläggning och samfinansiering. Skriv ett e-mail till och berätta om ditt projekt.

Samförläggning med elkabel

Ornö Fiber Ekonomisk förening har ett etablerat samarbete med Vattenfall och försöker så långt det är möjligt att samförlägga med Vattenfalls elkablar.

Samförläggningar Etapp 1

I följande områden pågår VA-projekt där vi samförlägger:

  • Kyrkviken
  • OBS
  • Norra storskogen
  • Södra storskogen
  • Bodal/Bodalsberget

Samförläggningar Etapp 2

I följande områden pågår VA-projekt där vi samförlägger:

  • Kyrkviken
  • Jutholmen
  • Björkö
Webbsidan under ständig förändring (2020-09-23)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening