namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Nätavgift

Nätavgiften är till för att täcka driftskostnaderna och avskrivningarna för nätet. Alla nät har en driftskostnad och alla anslutna kunder betalar en nätavgift. Detta gäller alltså inte bara vårt nät utan alla nät.

I vissa nät är nätavgiften inbakad i priset för tjänsterna. Tjänsterna har ett lite dyrare pris men i gengäld kommer ingen separat faktura på nätavgift.

Den ursprungliga planen i Ornö Fiber Ekonomisk förening var att få innehållsleverantörerna att baka in nätavgiften i priset för tjänsterna. När det så var dags att ansluta oss var vårt nät för litet. Ingen tjänsteleverantör vill hjälpa oss med detta. Det enda som återstår är att föreningen själva fakturerar nätavgiften.

Stämmobeslut

På årstämman så bestämms hur stor nätavgiften skall vara och vilka som skall betala den. Som underlag för beslutet ligger den budget som skall gälla för året. Post och Telestyrelsen har rekommendationer och regler för storleken på nätavgift mellan olika operatörer. PTS beräknar dessa belopp baserat på verkliga kostnader. Dessa belopp utgör därför en bra grund för budgetering.

Billigare innehåll

Det faktum att nätavgiften inte är inbakad i priset på innehåll gör att det innehåll som finns tillgängligt i vårt när är något billigare. En jämförelse som vi gjort 2015-11-09 mellan Lidingö och Ornö där samma leverantör skall leverera samma tjänst visar att det skiljer mellan 75-100 kronor till Ornö's fördel. Detta gäller i stort sett alla leverantörer och alla tjänster. Det finns inget pris som slår föreningens gruppavtal på 313 kronor per månad (plus nätavgift).

Så även om det tillkommer en separat nätavgift så är totalpriset i vårt nät fortfarande attraktivt och i flera fall bulligare än det man betalar för samma tjänst på fastlandet. I takt med att nätet växer och det blir flera som skall dela på driftskostnaderna kommer det troligen gå att sänka nätavgiften något framöver.

Webbsidan under ständig förändring (2018-12-09)
Copyright © 2013 - 2018 Ornö Fiber Ekonomisk förening