namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

När blir vi klara?

Just nu håller vi på att slutföra två olika etapper parallellt. Dels är det de sista anslutningarna i Etapp 1 men också ett fåtal återstående anslutningar för Etapp 2.

Återstoden av Etapp 1

Huvudelen av det som återstår av Etapp1 skulle skett genom samförläggning med olika VA projekt. VA-projekten är försenade och därför bygger vi nu själva. De sista anslutningarna här beräknas bli klara under våren 2020.

Etapp 2

Etapp 2 är i prinicp klar men det återstår något 10-tal medlemmar som ännu inte grävt klart på sin egen tomt. Vi räknar med att kunna ansluta de som återstår under våren 2020.

Hur går utbyggnaden till?

Först så byggs spridningsnätet dvs matningskablarna till alla områden och sjökablarna till alla öar. Detta sker i två steg, förts så lägger man ned slangar och sätter ut skåp. Sedan blåser man in fiberkabel med hjälp av tryckluft.

Sedan sker utbyggnaden av områdesnätet dvs de kablar som skall gå från skåpen till fastgheterna. Även detta sker i flera steg, Först så lägger man rör till alla tomtgränser. Sedan får medlemmen eller anlitad entreprenör göra klart på fastigheten. Efter det installeras fiber.

Själva fiberinstallationen sker område för område. Teknikerna som installerar fiber hinner med 2-15 fastigheter per dag.

När området är klart, korskopplas alla anslutningar dvs varje hus koppals ihop med en port i en vaxel. Växeln ser till att det blir ljus i fibern. Nu borde medlemmarna märka att WAN-lampan på mediakonverteraren tänds.

När korskopplingen är klar skickas en lista som beskriver hur det är kopplat, vilka adresser husen har och vilken mediakonverterare som finns i vilket hus till kommunikationsoperatören. Med hjälp av listan konfigureras sedan växeln.

När växeln är konfigurerad kan medlemmen beställa innehåll.

Webbsidan under ständig förändring (2020-07-02)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening