namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

När blir vi klara?

Just nu pågår två olika etapper parallellt. Först så sker ett färdigställande av det som påbörjats i Etapp 1 men vi håller dessutom en ny utbyggnad kallad Etapp 2.

Återstoden av Etapp 1

Huvudelen av det som återstår av Etapp1 skulle skett genom samförläggning med olika VA projekt. VA-projekten är försenade och därför påbörjade vi en egen utbyggnad i juni 2019 med målsättning att vara klara under hösten 2019.

Etapp 2

Etapp 2 pågår för fullt och de första ca 200 anslutningarna är klara. Måtlsättningen är att vara klara till årsskiftet 2019/2020.

De områden som har högst anslutningsgrad kommer att anslutas först medan områden med lägre anslutningsgrad får vänta. Helst skall 60% av fastigheterna vilja ha en anslutning. Så se till att först bli medlem själv - men också att värva dina grannar. >>>

Hur går utbyggnaden till?

Först så byggs spridningsnätet dvs matningskablarna till alla områden och sjökablarna till alla öar. Detta sker i två steg, förts så lägger man ned slangar och sätter utt skåp. Sedan blåser man in fi berkabel med hjälp av tryckluft. Alla sjökablar är på plats och hela matningsnätet är grävt.

Sedan ske utbyggnaden av områdesnätet dvs de kablar som skall gå från skåpen till fastgheterna. Äben dett sker i flera steg, Först så lägger man rör till alla tomtgränser. Sedan får medlemmen eller anlitad entreprenör göra klart på fastigheten. Efter det installeras fiber.

Själva fiberinstallationen sker område för område. Teknikerna som installerar fiber hinner med 2-15 fastigheter per dag.

När området är klart, korskopplas alla anslutningar dvs varje hus koppals ihop med en vaxel. Växeln ser till att det blir ljus i fibern. Nu borde medlemmarna märka att WAN-lampan på mediakonverteraren tänds.

När korskopplingen är klar skickas en lista som beskriver hur det är kopplat, vilka adresser husen har och vilken mediakonverterare som finns i vilket hus till kommunikationsoperatören. Med hjälp av listan konfigureras sedan växeln.

När växeln är konfigurerad kan medlemmen beställa innehåll.

Webbsidan under ständig förändring (2020-02-21)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening