namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt] 

HD-TV

Först några definitioner. Vanlig TV i Sverige har 625 horisontella linjer.

HD-TV finns i tre olika varianter, 720p, 1080p och 1080i. Siffran anger antalet linjer i bilden, 720p är alltså 720 linjer och 1080p och 1080i är 1080 linjer. Om man skall jämföra dessa med antalet pixlar på en bildskärm så är dessa 1280x720 pixlar och 1920x1080 pixlar.

Bandbredd

Vad krävs det för bandbredd för HD-TV?

För att kunna överföra en blue-ray film så krävs 25-40 Mbit/s
HD-TV, 1080, kräver 20-30 Mbit/s
HD-TV, 720, kräver 10-20 Mbit/s
För att kunna överföra en vanlig DVD film så krävs 10 Mbit/s
Standard TV kräver 3,5 Mbit/s

De nya standarderna som heter 4k och 8k har ett bandbreddbehov av ca 15 mbit/s för 4k och ca 50 Mbit/s för 8k.

Tittar man på SVT Play så säger de på sin hemsida att deras program har nedanstående behov av bandbredd.

720p - 2,4 Mbit/s
Hög kvalitet - 1,5 Mbit/s
medelkvalitet - 0,85 Mbit/s
låg kvalitet - 0,34 Mbit/s

SVT säger att kravet för standardupplösning är 1,2 Mbit/s och rekommenderar 2 Mbit/s.

Det hela har att göra med vilken typ av komprimering som används och hur många bilder man skickar per sekund. Flera av de komprimeringar som används är förstörande dvs kvaliteten på bilden minskar. En kompression med t ex MPEG4 minskar behovet av bandbredd.

Sändningsformat

När HD-TV sänds i marknätet används vanligtvis en standard som heter DVB-T2 (MPEG4). Får man HD-TV via kabelnät används ofta andra standarder t ex DVB-C (MPEG4). Streamas HD-TV över IP kan flera olika kodningar användas t ex H.264 eller MPEG4.

Kanalutbud

Kanalutbudet för HD-TV varierar beroende på var man befinner sig och hur man får TV levererad. I glesbygd finns färre marksända kanaler medan det i tätorter finns fler. Olika kabelleverantörer levererar olika många kanaler där t ex Boxer har 8 kanaler i HD och ComHem har 23 kanaler.

Läs mer om HD-TV >>>
Webbsidan under ständig förändring (2018-01-18)
Copyright © 2013 - 2018 Ornö Fiber Ekonomisk förening