Ornö Fiber Ekonomisk förening
Webbsidan under ständig förändring (2015-10-29)
home

Ansökan om medlemskap

Ansökam om medlemskap i föreningen måste göras skriftligen och den måste vara underskriven. Medlemskap kostar 1000 kronor i grundinsats. Insatsen betalas efter det att medlemsansökan godkänts. Grundinsatsen återbetalas vid ett utträde ur föreningen.
Stadgar för Ornö Fiber Ekonomisk förening kan du läsa här >>>
Blankett för ansökan om medlemskap kan du ladda ner här >>>

Intresseanmälan

För den som ännu inte känner att den vill vara medlem finns också en intresseanmälan. Den är inte bindande. Vi vill ha reda på hur många som kan tänka sig att ansluta sig till ett fibernät för en anslutningskostnad av ca 20.000 kronor per fastighet. Till detta kommer eventuella kostnader för kabeldragning inom den egna fastigheten.

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post:

Fastighetsbeteckning:

För den som vill fylla i anmälan på papper så går den att ladda ner här

Faktaruta:
  • Fiber är en glastråd med en tjocklek som ett hårstrå.
  • I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser.
  • Fiber är okänsligt för störningar. Glastrådarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning.
  • I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer.
  • En fiber kan transportera många olika typer av information
  • Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm, mm.
  • En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet. 100 Mbit/s är lägsta hastigheten och 1 Gbit/s är inte ett problem. 10 Gbit/s går att få men har i dag en hög kostnad.
  • I ett fibernät får varje kund en egen privat fiberförbindelse.
Mera info:
Varför räcker inte 4G? >>>
Vad behövs för HD-TV? >>>
Argument för och emot >>>