namn
Oxpelles grund
[Ornö Fiber]  [Vad kostar det]  [Tidtabell]  [Varför fiber]  [Skärgårdsnätet]  [Medlemsinformation]  [Länkar]  [Support]  [Kontakt]  [facebook] 

Stockholms Skärgårdsnät AB – ett fibersamarbete i skärgården

Stockholms Skärgårdsnät AB är ett företag som bildats av Ornö Fiber Ekonomisk förening tillsammans med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö.

Jordbruksverkets nya regler för bredbandsstöd innebar att Ornö med omgivande skärgård inte längre kvalificerade sig för fortsatta bidrag. Vi är helt enkelt för få. Men samma problem har också andra skärgårdsområden. Alltså har Ornö Fiber gått samman med fiberföreningarna på Nämdö, Runmarö och Harö och gemensamt med dem bildat Stockholms Skärgårdsnät AB. Genom bolaget blev vi stora nog att uppnå maxpoäng enligt Jordbruksverkets bidragsregler och beviljades därmed 57,5 miljoner i bidrag.

Som en följd av vårt samarbete kommer vi också att länka samman de enskilda öarnas fibernät till ett stort nät som täcker stora delar av mellersta och södra skärgården. Gemensam upphandling av tjänster och funktioner i nätet, drift och underhåll kommer då att på sikt kunna öka servicegraden och sänka kostnaderna för våra medlemmar och ge en säkrare och tryggare kommunikation i nätet.

Hur och i vilken ordning utbyggnaden på Ornö med omgivande skärgård sker ligger dock helt och hållet kvar i Ornö Fibers händer. Det är Ornö Fiber du som medlem har kontakt med och som har ansvar för nätet gentemot sin medlemmar. Och det är medlemmarna som i slutändan styr över Ornö Fiber.

I och med att Stockholms Skärgårdsnät AB 2017-03-07 fick sin bidragsansökan beviljad av Jordbruksverket har Ornö Fiber kunnat gå vidare med utbyggnaden av nätet i vårt område.

Bli medlem och andelsägare i Ornö Fiber Ekonomisk förening – och därigenom också delägare i Stockholms Skärgårdsnät AB. Värva dina grannar till Ornö Fiber. Gör det nu! >>>

Läs mer om Stockholms Skärgårdsnät AB här. >>>

Webbsidan under ständig förändring (2020-07-03)
Copyright © 2013 - 2020 Ornö Fiber Ekonomisk förening